รายการ “FINANSIA Exclusive Talk” ตอน "IP เติบโตรับกระแส Health Conscious "

รายการ “FINANSIA Exclusive Talk” ตอน "IP เติบโตรับกระแส Health Conscious "
พบกับรายการ เจาะธุรกิจ NICHE เติบโตแรงใน 2H20 ตอนที่ 7 IP
Stock in Focus โดย เกษ ตวงทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ทรีนีตี้ จก.
Credit : Trinity Securities