ปรับปรุงเมื่อ: 04 ก.ค. 2565 12:29
SET : IP
17.80 THB
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
-0.50 | -2.73%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
695,484
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
12,345,670
ราคาเปิด
18.50
วันก่อนหน้า
18.30
ราคาเสนอซื้อ | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
17.80 | 21,000
ราคาเสนอขาย | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
17.90 | 3,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
17.50 - 18.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
17.80 - 23.60