ปรับปรุงเมื่อ: 21 ต.ค. 2564 16:39
SET : IP
21.60 THB
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
+0.30 | 1.41%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
351,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
7,537,330
ราคาเปิด
21.30
วันก่อนหน้า
21.30
ราคาเสนอซื้อ | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
21.60 | 1,000
ราคาเสนอขาย | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
21.70 | 20,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
21.20 - 21.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.27 - 23.60