ราคาหลักทรัพย์

SET : IP
ปรับปรุงเมื่อ: 11 ส.ค. 2565 16:38
ราคาล่าสุด
17.50 THB
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง
- / -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
437,745
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
7,752,070

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน ได้แก่

ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products)

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products)

ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง (Companion Animal Health Products)

ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ (Livestock Products)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2565

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

ติดต่อเรา
เลขที่ 140/9-10 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้นที่ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
อีเมล์ : ir@interpharma.co.th
โทร : 02-634-0225
แฟกซ์ : 02-634-0135